Bằng lái xe hạng E

//Bằng lái xe hạng E

Bằng lái xe hạng E

Bằng lái xe hạng E cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B2, C, D.

Với bằng lái xe hạng E các quy định về yêu cầu cũng như bằng lái xe hạng D. Tuy nhiên số năm kinh nghiệm yêu cầu nhiều hơn với bằng hạng D.
Với việc nâng hạng từ bằng C lên bằng E, người học được yêu câu có số năng kinh nghiệm bằng 5 năm.

2020-05-25T11:46:33+07:00